Blog

Czy sklep z najniższą ceną jest najlepszym wyborem? Jak odróżnić podróbkę od oryginału? Co zrobić jeśli już kupiłeś imitację?

Ciebie też nurtują takie pytania? Czytaj nasz blog, a już nigdy nie dasz się oszukać w sieci. Kupuj nie tylko tanio, ale bezpiecznie. Postaw na jakość i autentyczność. 

Czym grozi sprzedaż podróbek?

Problemy z wizerunkiem i utratą klientów stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Najważniejsze są konsekwencje prawne i finansowe takiego działania. Czy za sprzedaż podróbek można iść do więzienia?

Polskie prawo nie jest wobec sprzedawców fałszywek zbyt łaskawe. Zgodnie z art. 305 Prawa własności przemysłowej, za wprowadzanie podrobionych produktów do obrotu lub ich sprzedaż, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli sąd uzna, że handel podróbkami to stałe źródło dochodu, to takie zachowanie jest karane karą pozbawienia wolności do lat 5.


Art. 305.

1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie. 

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.


Powyższe konsekwencje nie są jedynymi, jakie mogą spotkać osoby zajmujące się produkcją i odsprzedażą podróbek. Fałszerz może zostać pociągnięty również do odpowiedzialności cywilnej przez właściciela podrobionego znaku towarowego. Konsekwencją wytoczonej sprawy sądowej może być konieczność zaniechania sprzedaży podrabianego towaru, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienie zaistniałej szkody.

Kolejną stroną poszkodowaną jest tu klient, któremu sprzedano podrobiony produkt. Może on żądać od sprzedawcy unieważnienia zawartej umowy i zwrotu poniesionych kosztów, łącznie z kosztami nabycia towaru (np. wysyłka).


Czy osobę kupującą podróbki też może spotkać kara?


Czy klient, który kupił podróbkę, naraża się na coś więcej niż śmieszność? Jak się okazuje, kara może dotknąć również osobę, która nabywa nieoryginalne produkty. Co prawda w Polsce kupujący podróbki nie są karani, o ile nie próbują ich odsprzedawać. Ale zakup podróbki może nas słono kosztować poza granicami naszego kraju.

Niezależnie od tego, gdzie nabyliśmy podróbkę, wwożąc ją do krajów należących do Unii Europejskiej, popełniamy przestępstwo. Celnik może skonfiskować podrabiany produkt lub nałożyć na nas grzywnę. Jednym z krajów, które najostrzej walczą z podróbkami, jest Francja. Zgodnie z tamtejszym prawem każdy, kto posiada podróbkę, może zostać skazany na trzy lata odsiadki lub karę 300 tysięcy euro.


Co zrobić, jeśli nieświadomie kupiliśmy podróbkę?


Pomimo obowiązującego w Polsce prawa, po skali handlu podróbkami widać, że nie jest ono do końca egzekwowane. Sprzedaż podróbek kwitnie – chociażby na Allegro.

Jeśli padliśmy ofiarą oszustwa nabywając produkt podrobiony, powinniśmy zawiadomić policję. Taką informację warto również przesłać do nas, by wpisać nieuczciwego sprzedawcę na Czarną Listę.


napisz do nas